Comunitats

Una professió molt relacionada amb el sector immobiliari és la gestió de comunitats.

Se’m va presentar l’oportunitat de gestionar unes comunitats i per la meva formació en administració, comptabilitat i vendes, vaig decidir obtenir la titulació per administrar-les i a causa dels grans canvis continus a les Lleis i les responsabilitats econòmiques i tributàries que recauen a les Comunitats de Propietaris, cada cop resulta més difícil gestionar-les a nivell particular.

A la gestió diària aplico els valors que utilitzo a les meves tres professions.

Actualment a la societat en què vivim cal més humanitat, empatia, confiança, educació, professionalitat i transparència. Quan vaig decidir treballar al sector immobiliari, em vaig prometre a mi mateixa que faria tot el possible per aportar aquests valors a la meva feina diària, perquè els meus clients tinguessin un tracte directe, personalitzat i proper.

El meu objectiu en la gestió de comunitats és que els veïns obtinguin un millor servei i un preu dels seus proveïdors.

SERVEIS DE LA GESTIÓ DE LES COMUNITATS:

JUNTES DE PROPIETARIS:

  • Convocatòria de Juntes Ordinàries una vegada a l’any, de Juntes Extraordinàries, quan es requereixin i assistència a aquestes. Aquestes darreres tindran un preu de 50 € + IVA.
  • Redacció de les actes i trametre-les als propietaris.

GESTIÓ ECONÒMICA – ADMINISTRATIVA:

  • Proposar treballar amb Caixa Guissona perquè no en té ni despeses ni comissions.
  • Gestió de morositat.
  • Gestions bancàries: emissió de rebuts, quotes ordinàries, derrames, gestió de cobraments i la comptabilitat.
  • Gestions amb l’Administració Local, Hisenda, etc. (les taxes sempre seran a càrrec de la comunitat).
  • Pagament de factures i la corresponent comptabilització.
  • Estat anual d’ingressos i despeses, comptes bancaris i rebuts pendents a tots els propietaris.

 

GESTIONS D’OBRES, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT:

  • Gestions necessàries amb proveïdors, des de peticions d’ofertes, adjudicació i terminació d’obres.
  • Companyia elèctrica: estudi per a l’estalvi energètic de la comunitat, si cal.
  • Companyia per al manteniment d’instal·lació TV, porter automàtic, etc
  • Companyia dels ascensors: reunir-se i renegociar condicions. Revisar amb l’empresa la Inspecció dels mateixos (a càrrec de la comunitat).
  • Revisió dels tots els contractes per millorar-los.
  • I.T.E.: Inspecció Tècnica de l’Edifici, quan correspongui (a càrrec de la comunitat). S’ha de fer obligatòriament quan l’edifici té una antiguitat de 45 anys.